Korleis nytta Bli Z-rettleiaren

Start

Rettleiaren for Bli Z er eit verktøy som skal gjera det enkelt å handla i tråd med Bli Z-modellen. På første sida har ein fullt oversyn over alle nivå og steg. Alle punkta i oversyna er interaktive og leier til utfyllande informasjon til det spesifikke punktet.

Om du har starta rettleiaren for første gong, er det naturleg å starta på nivå 0, steg 1.

Hovudinnhaldet finn du midt på sida

Kvart steg skal raskt oppfattast og forståast. Her finn du ei forenkla forklaring til kva du skal gjera på det gjeldande nivået. Alle utheva ord vil føra deg inn til ytterlege informasjon.

Er det likevel naudsynt med ytterlegare informasjon, er det tilgjengeleg nedst på kvart steg i heile rettleiaren.

Tilhøyrande skjema og verkty til høgre

Alle dokument og skjema som er relevant for gjeldande steg, er tilgjengelege på høgre sida.