Alle skal bli Z

Etne skal vera ein trygg kommune for barn og unge å veksa opp i. Stundom kan ein likevel oppleva utfordringar og vanskar.  Då er det ekstra viktig å bli sett (Bli Z) og møtt av andre.  Det kan vera ein ven, forelder, nabo, personale i barnehagen eller skulen, trenaren, helsesjukepleiar eller anna hjelpepersonell.

Treng du hjelp? Eller er det barn, ungdom eller familiar du er uroleg for?

Her kan du få vita meir om korleis du går fram.
Kven er du? Trykk den knappen som passar for deg

  • Eg er Barn / Ungdom
  • Eg er Vaksen
  • Eg er Tilsett / Fagperson