Alle skal bli Z

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i Etne. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. Då er det ekstra viktig å bli Z og møtt av andre. Det kan vera ein ven, forelder, nabo, personale i barnehagen eller skulen, trenaren, helsesjukepleiar eller anna hjelpepersonell.

Treng du hjelp? Eller er det barn, ungdom eller familiar du er uroleg for?