Bli z logo Korleis gå fram om du er uroleg for eit barn, ein ungdom eller ein familie?

I Etne kommune tek me uro som gjeld born og unge alvorleg. Er du uroleg for eit barn, ein ungdom eller ein familie, kan du få hjelp til korleis du skal gå fram av tilsette i kommunen. Ved at du tek kontakt, kan du bidra til at den/dei det gjeld får den oppfølgjinga og hjelpa dei treng.

Me vil gjerne at du kontaktar helsestasjon/skulehelsetenesta ved å ringja 53758108. Du kan også be om at me kontaktar deg ved å senda sms til 488 92 022 eller e-post til: elin.grindheim.hovda@etne.kommune.no.

Dersom barnet/ungdommen du er uroleg for har føresette eller sysken som er alvorleg sjuke eller døyr, har kommunen sitt helsepersonell ei plikt som skal sikra at barna får den informasjonen og støtta dei treng.  jfr. helsepersonell lova kap 2, §10a og b. Les meir om kontaktperson barn som pårørande.

Du kan drøfta det du er uroleg for anonymt med PPT (53655710) og Barnevernet (90246359). Du kan også snakke med nokon på alarmtelefonen for barn og unge tlf: 116111. Les meir om alarmtelefonen for barn og unge. Les meir om Uro for barn og unge. Les meir om Tenester for barn, ungdom og familiar i Etne kommune.