Kontaktpersonar

Kommunen

Kundetorget

Telefonnr.: 53 75 8000
e-post: post@etne.kommune.no
Kontortid: 09:00 – 16:00

 

SLT-koordinator

Namn Liv Ellen Ebne
Telefonnr.: 917 79 235
e-post: liv.ellen.ebne@etne.kommune.no
Adresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne
Kontortid: 10:00 – 16:00

Helsestasjon

Helsesjukepleiar: Elin Grindheim Hovda
Telefonnr.: Etne 53 75 81 08 – Skånevik 53 75 85 02
e-post: elin.grindheim.hovda@etne.kommune.no
Adresse: Homavegen 24, 5590 Etne
Skåneviksvegen 17, 5593 Skåneviki
Kontortid: 09:00 – 15:00

 

Meir om Helsestasjon for ungdom

PPT

PPT-kontoret for Etne og Vindafjord
Telefonnr.: 53 65 57 10
e-post: ppt@vindfjord.kommune.no
Adresse: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen
Kontortid: 08.00 – 15.30

Les meir om PPT

Utekontakten

Namn Namnesson
Telefonnr.: 00 11 22 33
e-post: namn@domene.no
Adresse: Vegen 55, 5555 Stad
Kontortid: 10:00 – 16:00

Les meir om Utekontakten

Familievernkontoret

Telefonnr: 466 19 160
Telefontider: 08.00 – 15.00
Epost: familievernkontoret.stord@bufetat.no
Åpningstider: 08.00 – 15.00
Besøksadresse: Torget 10, inngang Jens Hystadvei, Leirvik

www.bufetat.no

Kontaktperson ICDP
Anne Marit Hylland v/Helsestasjonen
Telefonnr.: 90 21 23 37

Politi

Legevakt

Skule

Namn Namnesson
Telefonnr.: 00 11 22 33
e-post: namn@domene.no
Adresse: Vegen 55, 5555 Stad
Kontortid: 10:00 – 16:00

Namn Namnesson
Telefonnr.: 00 11 22 33
e-post: namn@domene.no
Adresse: Vegen 55, 5555 Stad
Kontortid: 10:00 – 16:00

Namn Namnesson
Telefonnr.: 00 11 22 33
e-post: namn@domene.no
Adresse: Vegen 55, 5555 Stad
Kontortid: 10:00 – 16:00

Nettsida til skulen